Guests
Ramesh Sippy
Sharman Joshi
Surendrapal Singh
Vivek Vaswani
Hemant Pandey
Deven Bhojani
Khayali Saharan
Kiran Joneja
Rajendra Gupta
Jashn Agnihotri
Paresh Ganatara
Festival Director
Rajesh Sharma
International Forum
Ashwani Sharma - Canada
Diplomatic Co - ordinator
Vipin Gupta
Chief Advisor
S. Kumar Mohan
Film Curator
Media Advisor
Advisory Board
R. S. Rai
Jai Prakash Tiwari
Kunwar Raj Asthana
Corporate Communication
R K Sharma
Anil Sood
Festival Co-ordinators
Pradeep Sharma
Rahul Jawa
Rajinder Pushkarana
Akhil Sharma
Mamta Sakhuja
Event Managers
Ruchin Kohli
Nipun Kohli
Film Screening Co-ordinators
Ashish Kumar Trivedi
Mahima Paul
Shivani Singh
Digital Marketing
Sarvesh Verma
Marketing
Ajay Sharma (Dehradun)
Pradeep Nayak (Delhi)
Ashutosh Pandit (Mumbai)
R. N. Bhatt (Dehradun)
Hari Mohan
Creative Team
Vijay Kumar
Ravi Chauhan
Sandeep Saini
Legal Advisor
Kumar Vikram
Accounts
Surendra Chhabra
Working Committee
Pawan Kumar Jha